Vores vikarer

Nogle af vores vikarer er uddannede som bl.a. Pædagoger, Specialpædagoger, Socialpædagoger, SSA’er, SSH’er, Handicaphjælpere. Vi har også personer som ikke er uddannet men har erfaring indenfor de forskellige områder. Vores vikar bliver tilbudt forskellige kurser i løbet af året, så som konflikthåndtering og nedtrapning og magtanvendelse. Vi afholder løbende personalemøder, hvor vi blandt andet drøfter forskellige situationer og udveksler vores erfaring med hinanden.