Vores metoder

Vores arbejdsmetoder .

Vi lægger stor vægt på at vores medarbejder er kendt med og undervist i alle vores pædagogiske tilgange og metoder. Vi bruger bla. medarbejdermøderne til at undervise og videreudvikle vores medarbejder i de forskellige metoder vi benytter os af. De metoder og tilgange vi benytter kan man læse mere om her på siden.

Anerkendende pædagogik.

Metoden har fokus på anerkendelse og værdsættelse.Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.
Metoden omhandler:

 • Selvafgrænsning.
 • Oplevelsen af ​​retten til at være sig selv.
 • Tilkendegivelse af begge perspektiver.
 • Fx prøve at forstå den anden frem for at vurdere.
 • At møde det enkelte menneske, hvor de er.

Kognitiv tilgang.

Her er der fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker der påvirker følelser der påvirker handling.Formålet er at ændre negative tankemønstre ogderigennem ændre handlemuligheder eller følelser i mere positiv retning.Negative kerneantagelser udfordres og nuanceres, herigennem øges handlemulighederne.
Metoden omhandler:
Mennesker som virker triste eller har humørsvingninger måske driprimerede. Her kan det hjælpe at gøre dem bevidste om hvad der påvirker dem ved at spørge hver dag, hvordan har du det på en skal fra 1-10 og hvad er det der gør at det er anderledes i dag end i går?
Ved fastlåste holdninger til andre, kan det hjælpe til at nuancere, hvis man spørger til oplevelser der er anderledes.

Motiverende samtale

Her handler det om at undersøge og skabe motivation hos borgeren og finde ud hvad der kan motivere til en ændring.Formålet er at hjælpe borgeren til en positiv forandring af livsstil.Forandring kan fx omhandle misbrug, overvægt og fysiskinaktivitet.Den motiverende samtale bruges ofte i forbindelse med sundhedsfremmer og forebyggelse.

Relations pædagogisk tilgang.

Her har vi fokus på samspillet mellem mennesker.Formålet er at udvikle selvværd og selvtilliden hos den enkelte.Vi viser at vi vil borgeren også selv om det til tider er svært, så står vi sammen med borgeren og viser at vi VIL dem.Vi fokusere på kontakten frem for borgerens handling.Drager omsorg for borgerens forældre eller pårørende i form af at orientere dem.Metoden omhandler:
Mennesker som virker triste eller har humørsvingninger måske driprimerede. Her kan det hjælpe at gøre dem bevidste om hvad der påvirker dem ved at spørge hver dag, hvordan har du det på en skal fra 1-10 og hvad er det der gør at det er anderledes i dag end i går?
Ved fastlåste holdninger til andre, kan det hjælpe til at nuancere, hvis man spørger til oplevelser der er anderledes.

Ressourceorienteret tilgang.

Dette gælder også forældre til den borgeren. Det er vigtigt at se mulighederne frem for begrænsninger. Tage udgangspunkt i de ting borgeren kan og arbejde videre derfra.
Formålet er:

 • At sikre små succeser.
 • Løsningsfokus.
 • Afdække hvilke resurser borgeren har og tage udgangspunkt i dem ift. Aktiviteter, socialt samvær, ny indlæring. Hvis f.eks borgeren er bedst ved visuel indlæring så tage udgangspunkt i dette.
 • Få afdækket hvilke interesser borgeren har og tage udgangspunkt i disse når der skal skabes samvær, aktivitet og indlæres nye færdigheder.
 • Kompensere for det borgeren ikke kan. F.eks hvis du laver mad så rydder jeg op.
 • At se muligheder i at borgeren har lyst til socialt samvær og støtter op og kompensere for de svagheder borgeren har således at konflikter undgås eller minimeres.

Strukturpædagogisk tilgang.

Her er der fokus på at skaber regelmæssighed og forudsigelighed i  borgerens hverdag. Formålet er at gøre hverdagen overskuelig, forudsigelig og rolig.Ved at skabe forudsigelige overskuelige og rolige rammer, frigøres resurser borgeren ellers skulle have brugt på at skabe netop dette, og kan i stedet bruges på udvikling.

Social læringstilgang

Her er der fokus på deltagelse i sociale processer.Formålet er at fremme læring for den enkelte blandt og gennem andre mennesker.En social lærings tilgang kan ses i modsætning til en individuel kognitiv proces hos den enkelte.