Mangler I dygtige vikarer?

Hos BB Vikar finder du dygtige og profesionelle vikarer, med mange års erfaring indenfor det pædagogiske felt. 

Pædagogisk udvikling – Altid i bevægelse.

Hos BB Vikar kan man ikke bare bestille en vikar. Vi ved at det er mennesker vi har med at gøre og det kræver tillid at invitere et andet menneske inden for i sin bolig. Derfor er det vigtigt for os at vi sender de rigtige vikarer ud og der er tænkt over tingene samt hvilke match der passer borgeren.

Derfor har vi altid en forudgående samtale med dig som kunden på arbejdspladsen, hvor opgaven skal udføres, således at lederen hos BB Vikar kan danne sig et ordentligt indtryk og derefter gøre sine overvejelser. På den måde undgår man for mange fejlmatches. Vi har ingen intentioner om at blive de største på markedet, men vi vil gerne være de bedste. 

Mangler I dygtige pædagogiske vikarer? - så prøv os

Virksomheds information

Rent forretningsmæssigt er vi nemme at regne med. Taksten er overskuelig og har man bestilt en vikar hos BB Vikar så behøver man ikke tænke mere over det. Der kommer en mand til det aftalte tidspunkt. Det giver en kæmpe ro og overskud til at kunne fokusere på de andre vigtige opgaver.

Hos BB Vikar er der en synlig ledelse som deltager i det pædagogiske arbejde på lige fod med de øvrige vikarer.
Det betyder også at der er en kort kommunikations vej. Udfordringer og opgaver bliver hurtigt fulgt til døre og løst på denne måde.
Det giver en tryghed og ro at vide at lederne fra BB Vikar ved, hvad der netop foregår på de enkelte afdelinger og på den måde er super dygtige til at finde de personlige der passer ind på de forskellige beboere.

Vores vikarer har forskellig baggrund som for eksempel socialrådgivere, pædagoger, håndværkere og servicevagter, men fælles for dem alle er at de brænder for at arbejde med mennesker og har en stor forståelse for det pædagogiske arbejde.

Prøv os!
Vi kommer gerne til et møde, hvor vi kan blive klogere på jeres behov og ønsker til os. Vi lever af at kunne stille med de rigtige medarbejdere til de opgaver vi går ind i – og det er også jeres garanti for at vi bliver en god hjælp, når det er nødvendigt.

Referencer fremvises gerne, og rummer bla. døgninstitutioner, psykiatriske afdelinger regionale tilbud mm

Med venlig hilsen

Martin Bjerge Burmeister Jensen
Direktør og Personaleansvarlig,
Telefon 51200520

Dette siger direktøren på ABL Security.

ABL Security har gjort brug af BB vikar i forbindelse med vikardækning på bosted for udviklingshæmmede. Det er en sand fornøjelse at se hvordan BB vikar tager opgaverne seriøst og finder de rette profiler der passer ind. Altid sympatisk og professionel håndtering. Vi kan og vil altid anbefale vikarløsninger fra BB vikar.
Brian Olsen
Direktør
ABL Security
Service,

Dette siger forstanderen på Grønsund .

På Grønsund har vi som udgangspunkt ansat vores egne vikarer, men vi har i pressede situationer været nødsaget til at anvende et eksternt vikarbureau. Her har vi nu fået erfaring med at anvende BB Vikar. Jeg vil fremhæve Martin, Rasmus og Dorte, som alle tre har udvist høj grad af fleksibilitet, modenhed, rummelig og empatisk tilgang til vores børn og unge samt høj grad af forståelse for vores miljøterapeutiske behandlingstilgang. I forbindelse med en akut skærmning af en ung påtog BB Vikar sig opgaven og løste denne til stor tilfredshed for både den unge, forældrene og os. Vi glæder os til fortsat at samarbejde med BB Vikar, når det skal være en hurtig vikardækning af en vagt opstår.
Anne-Birthe Nielsen
forstander
Grønsund

Dette siger den daglig leder på Grønsund .

Jeg giver Martin og hans firma de varmeste anbefalinger.
Jeg har haft fornøjelsen af Martin og hans vikarbureau gennem 5 måneder. Første gang undertegnede kontaktede Martin, var han på vej til Jylland med sin familie Men da Martin kunne høre, hvor nødvendig hans ekspertise var, valgte Martin at vende bilen om. Martin har gennem en længere periode stået til rådighed på alle tider af døgnet. Han har ydet en stor hjælp på den døgninstitution, hvor jeg har været behandlingsansvarlig. Martin er hurtigt indgået på lige fod med det faste personale, han har været i stand til at holde den enkeltes struktur, varetage de faste opgaver, som madlavning, tøjvask, handleture, smøre madpakker, oprydning af værelser med de unge, rengøring og udviklede samtaler med de unge. Martin har ligeledes varetaget opgaver, hvor en enkelt ung skulle døgnbemandes, og der skulle være en vågen nattevagt. Martin var med det samme klar på at løse opgaven og fik bemandet døgnets 24 timer. Samtidig var der også en ung som akut skulle isoleres fra den resterende ungegruppe, da hun destruerede deres behandling. Dette betød at hun også skulle døgndækkes et eksternt sted. Martin var med det samme klar på opgaven og fik planlagt dækning af den unge. Dette til trods for at han selv skulle varetage opgaven flere døgn i træk. Martin er utrolig samarbejdsvillig og vil gå langt for at løse en opgave efter bedste evne. Martin er et meget behageligt, lyttende og reflekterende som hurtigt ændrer taktik, hvis der er behov for dette.Martin er et menneske som både unge og personalet blev tryg ved og som udstråler en naturlig autoritet og ro. Jeg giver mine varmeste anbefalinger til Martin, og står gerne til rådighed ved uddybende spørgsmål.
Venlig hilsen
Susanne Tedaldi Nyvang

Vores ydelser

Der kan opstå situationer, hvor borgere får en dårlig periode, der kræver lidt ekstra, fordi de kan blive truende eller måske udadreagerende – her kan vi hjælpe. Der kan også blot være brug for mere akut hjælp til at sikre, at dagen og aftenen kan køre, og hvor en ekstra (men erfaren) medarbejder er nødvendig – her kan vi hjælpe. Der kan opstå situationer hvor man har brug for at kunne rekvirere en medarbejder hurtigt grundet sygdom eller andre uforudsete hændelser, her kan vi hjælpe. Vores medarbejdere arbejder altid tæt sammen med det faste personale på tilbuddet og hjælper med at hverdagen forløber som planlagt, og at alle opgaver løses klogt og korrekt. Vi medvirker til at skabe rolige omgivelser og tryghed for det faste personale og beboere. Vi kan komme akut, men har også erfaring med kortere og længerevarende pædagogiske projekter, hvor der er brug for at de samme medarbejdere er på, så der sikres god struktur og genkendelighed hos beboeren.

Vores vikarer

Vores vikarer er mennesker med forskellige livserfaringer og uddannelser. Fælles for dem alle er, at de er empatiske, dygtige, og har viljen til at arbejde med mennesker, de har en god situation fornemmelse, og har hjertet på rette sted.

Vores målgruppe

Vi har erfaring med en bred vifte af boger. Vi har arbejdet med alle aldersgrupper, som har flere forskellige udfordringer, så som udadreagerende adfærd,  omsorgssvigt, lav iq, fysisk og psykisk handikap, diagnoser så som ADHD, Asperger, OCD og boger som ligger på autismespektret.

Kontakt os

Vi glæder os til at høre fra dig