BBVikar

Et pædagogisk vikarbureau

Hej jeg hedder Martin, jeg er direktør og stifter af BB Vikar.

BB vikar er et pædagogisk vikarbureau, der har specialiseret sig inden for det pædagogiske felt. 

Vi leverer vikarer til bosteder, institutioner, psykiatri og hjemmepleje.

Vi hjælper også flere kommuner med enkeltmands projekter.

Vi gør tingene anderledes her i BB Vikar, det er ALTID mig der personligt kommer ud og tager den første vagt. På den måde kan jeg sammensætte det rigtige team til jer.

Vi er et vikarbureau der altid går med hjertet forrest

Hvad vi tilbyder

Vi dækker mange former for vikararbejde

Akut Vikar

Opstår der en uventet situation hvor du har brug for en vikar, så ring og vi sender en af vores vikarer inden for 3 timer.

Planlagt Vikar

Har du en medarbejder der er langtidssyg, skal på kursus eller lignede sender vi en vikar. Kontakt os hurtigst muligt og vi finder det bedste match.

Overvågning

Har du brug for overvågning af en beboer har vi altid en vikar der kan træde til. 

Skærmning

Har du brug for at få skærmet en borger i en periode, har vi stor erfaring med borgere med særlige behov.

Udadreagerende Borger

Vi har stor erfaring med borgere med udadreagerende adfærd. Vi planlægger løbende kurser i magtanvendelse og konflikthåndtering. Vores  vikarer har stor erfaring i forebyggelse af vold og magtanvendelse gennem en konfliktnedtrappende tilgang – Low Arousal m.m.

Solistprojekter

Har du, i en kortere eller længere periode, behov for at en borger dækkes 1:1 eller 2:1 kan vi hurtigt sammensætte et professionelt team. Dette kan være i institutionen eller eksempelvis i lejet bolig. Vi tilbyder også at borger kan bo i en af vores to huse, så der ikke skal lejes boliger.

Derfor skal i vælge os

Fordi vi altid går med hjertet forrest.

Fordi ledelsen selv er på gulvet, og finder det rigtige match.

Fordi vores vikarer har en stor menneskelig erfaring.

Fordi vi er der for jer, jeres medarbejder og borgene.

Om os

For vores vedkommende handler det om at hjælpe det menneske der står over for os lige nu.

Vi tror på at det pædagogiske område spiller en afgørende rolle i samfundet.

Derfor ser vi det som en helhed når vi får en opgave. Vi skal hjælpe borgere men i lige så høj grad skal vi hjælpe vores kollegaer. Kun sammen kan vi lykkes og få skabt en god dag hvor alle lykkes.

Kun sammen kan vi lykkes.

Anbefaldinger

I forbindelse med en akut skærmning af en ung påtog BB Vikar sig opgaven og løste denne til stor tilfredshed for både den unge, forældrene og os. Vi glæder os til fortsat at samarbejde med BB Vikar, når det skal være en hurtig vikardækning af en vagt opstår. Anne-Birthe Nielsen forstander Grønsund

Vi kan og vil altid anbefale vikarløsninger fra BB vikar. Brian Olsen Direktør ABL Security Service

Når der er brug for en vikar, så møder der engageret og venlige vikarer op, og de udviser stor interesse for at være med til at løfte og løse den socialpædagogiske opgave.

Vi oplever samarbejdet med BB-vikar, som meget fleksibelt og Martin er meget lydhør for tilbagemeldinger på opgaver. Det at vi nu er blevet trygge ved brugen af Martin og BB-vikar gør, at presset på det faste personale aftager og at vi ikke som tidligere og i samme omfang skal bede personalet om at tage ekstra vagter. Min bedte anbefaling til Martin og BB-vikar Annie Bengtson forstander