Anbefalinger

Dette siger direktøren på ABL Security

ABL Security har gjort brug af BB vikar i forbindelse med vikardækning på bosted for udviklingshæmmede. Det er en sand fornøjelse at se hvordan BB vikar tager opgaverne seriøst og finder de rette profiler der passer ind. Altid sympatisk og professionel håndtering. Vi kan og vil altid anbefale vikarløsninger fra BB vikar.
Brian Olsen
Direktør
ABL Security Service​

Dette siger forstanderen på Petersdal

Petersdal er et målrettet tilbud for børn og unge og voksne med autisme. Børnene / de unge kan have flere diagnoser ud over autismen.

Petersdal har flere forskellige afdelinger/huse, deriblandt særligt skærmede tilbud.

Tidligere har vi ikke gjort brug af eksterne vikarer og kun i et særligt tilbud har vi brugt vikarfirma.

I april kom Martin og BB-vikar ind i billedet. Vi fik et rigtigt godt indtryk af Martin ved det første møde, hvor Martin fortalte om sig selv og om hvordan han går ind i en opgave på et givent behandlingstilbud.

Martin fortalte, at han altid selv, starter med at tage vagter, der hvor der er brug for vikarer. Det vil sige, at Martin får en viden og en fornemmelse for opgaven omkring barnet/den unge.

Martin kan derfor bedre tage stilling til hvilke vikarer, der kan passe ind i opgaven.

Det har vist sig at holde stik. I langt de fleste tilfælde har vi været glade for samarbejdet med de vikarer der er sendt ud. Der kommer hurtigt en forståelse for opgaven og samarbejdet er fint.

På Petersdal gør det, at vi kan være trygge ved, at der kommer eksterne vikarer, når der er brug for det.

Vi oplever samarbejdet med BB-vikar, som meget fleksibelt og Martin er meget lydhør for tilbagemeldinger på opgaver.

Det at vi nu er blevet trygge ved brugen af Martin og BB-vikar gør, at presset på det faste personale aftager og at vi ikke som tidligere og i samme omfang skal bede personalet om at tage ekstra vagter.

Min bedte anbefaling til Martin og BB-vikar

Annie Bengtson

forstander

Dette siger tilbudsleder på startskuddet

”Jeg har som tilbudsleder for botilbuddet Uranus ApS haft stor glæde af BB-vikar, som altid stiller op når der er akut brug for hjælp.

Når der er brug for en vikar, så møder der engageret og venlige vikarer op, og de udviser stor interesse for at være med til at løfte og løse den socialpædagogiske opgave.

Opgaverne ved Uranus ApS spænder vidt og BB-vikar er en stærk medaktør, der er med til at indfri praktiske samt beboeraktuelle aftaler og gøremål.

 

BB-vikar reagerer hurtigt og det er med stor glæde at der altid bestræbes på at sende kvalificerede vikarer, som er klædt på til opgaven. Hvis der kommer en nyere vikar, så er BB-vikar god til at orientere herom, så man som botilbud er forberedt herpå.

 

Jeg anbefaler gerne BB-vikar som samarbejdspartner til socialpædagogiske botilbud og opgaver.

 

Lasse Henriksen

Tilbudsleder Startskuddet”

Dette siger viceforstanderen på Grønsund

På Grønsund har vi som udgangspunkt ansat vores egne vikarer, men vi har i pressede situationer været nødsaget til at anvende et eksternt vikarbureau. Her har vi nu fået erfaring med at anvende BB Vikar. Jeg vil fremhæve Martin, Rasmus og Dorte, som alle tre har udvist høj grad af fleksibilitet, modenhed, rummelig og empatisk tilgang til vores børn og unge samt høj grad af forståelse for vores miljøterapeutiske behandlingstilgang. I forbindelse med en akut skærmning af en ung påtog BB Vikar sig opgaven og løste denne til stor tilfredshed for både den unge, forældrene og os. Vi glæder os til fortsat at samarbejde med BB Vikar, når det skal være en hurtig vikardækning af en vagt opstår.
Anne-Birthe Nielsen
forstander Grønsund