Vikarer til Socialpædagogiske opgaver

Opgave:

Vores opgaver er at understøtte den tilgang det give bosted har valgt.

Kvalifikationer:

Vores vikarer har specialiserede kompetencer inden for forskellige områder af socialpædagogikken, og  har erfaring med blandt andet ADHD, autisme OCD og omsorgssvigt mm.

Hvor:

Bosteder og institutioner.

Vikarer til psykiatrien

Opgave:

Vores kerneopgaven er at levere vikarer til psykiatrien, der kan interagere med borger med psykiatriske diagnoser, og som har erfaring i at arbejde med psykiatriske patienter/borgere generelt.

Kvalifikation:

Vores vikarer har en faglig og erfaringsmæssige baggrund i at kunne varetage opgaver med psykiatriske patienter og borgere med forskellige psykiatriske diagnoser. Vores vikarer har en baggrund som bl.a. sociale- og sundhedsassistenter, pædagogiske personale, alm. plejepersonaler og personer med flere års erfaring med psykiatriske patienter.

Hvor:

På bosteder, på psykiatriske bosteder, på psykiatriske afdelinger, til solistprojekter, psykiatriske hjemmepleje ol.

Pleje og sundhedsområdet

Opgave:

Vores kerneopgaven er at bidrage til, at kvaliteten i pleje og omsorgssektoren forbliver på et højt niveau ved fravær af normalt dagligt personale. Vores store vikardatabase gør det naturligt at vi dækker dette området

Kvalifikationer:

Vores vikarer til pleje- og sundhedsområdet er fortrinsvist social- og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, sygeplejersker og personale med flere års erfaring med pleje og omsorgsopgaver.

Hvor:

På plejehjem, hjemmepleje