Martin B.B. Jensen

– Direktør og stifter af BB Vikar

Jeg har et ordsprog. “Er du i tvivl om hvad du vil med dit liv! Så start med at hjælpe mennesker, så kommer det nemt til dig”.

Jeg er uddannet Herregårdsjæger og vildtforvalter. Samt uddannet i forsvaret, og har en instruktør uddannelse i kampkunst.

I 2014 sagde jeg mit job op som skytte på Alholm gods, og tog en vagtuddannelse.

Jeg havde en kammerat der arbejdede på Kofoedsminde, der foreslog at jeg tog en vagt.

For dem der ikke kender Kofoedsminde, kan jeg oplyse at det er en sikrede institution for udviklingshæmmede. Den eneste af sin slags i Danmark.

Med min baggrund i forsvaret, mine 20års kampkunst erfaring, samt viljen til at lærer det pædagogiske arbejde. Fandt jeg ud af jeg kunne rumme borgere der havde det meget svært.

Det var netop når det var kaos og brug for tryghed, jeg kunne gøre en forskel.

Derfor stiftede jeg BB Vikar. Vi vil gøre en forskel i menneskers liv. Og altid gå med hjertet forrest.