Dette siger direktøren på ABL Security.

ABL Security har gjort brug af BB vikar i forbindelse med vikardækning på bosted for udviklingshæmmede. Det er en sand fornøjelse at se hvordan BB vikar tager opgaverne seriøst og finder de rette profiler der passer ind. Altid sympatisk og professionel håndtering. Vi kan og vil altid anbefale vikarløsninger fra BB vikar.
Brian Olsen
Direktør
ABL Security
Service,

Dette siger forstanderen på Grønsund .

På Grønsund har vi som udgangspunkt ansat vores egne vikarer, men vi har i pressede situationer været nødsaget til at anvende et eksternt vikarbureau. Her har vi nu fået erfaring med at anvende BB Vikar. Jeg vil fremhæve Martin, Rasmus og Dorte, som alle tre har udvist høj grad af fleksibilitet, modenhed, rummelig og empatisk tilgang til vores børn og unge samt høj grad af forståelse for vores miljøterapeutiske behandlingstilgang. I forbindelse med en akut skærmning af en ung påtog BB Vikar sig opgaven og løste denne til stor tilfredshed for både den unge, forældrene og os. Vi glæder os til fortsat at samarbejde med BB Vikar, når det skal være en hurtig vikardækning af en vagt opstår.
Anne-Birthe Nielsen
forstander
Grønsund

Dette siger den daglig leder på Grønsund .

Jeg giver Martin og hans firma de varmeste anbefalinger.
Jeg har haft fornøjelsen af Martin og hans vikarbureau gennem 5 måneder. Første gang undertegnede kontaktede Martin, var han på vej til Jylland med sin familie Men da Martin kunne høre, hvor nødvendig hans ekspertise var, valgte Martin at vende bilen om. Martin har gennem en længere periode stået til rådighed på alle tider af døgnet. Han har ydet en stor hjælp på den døgninstitution, hvor jeg har været behandlingsansvarlig. Martin er hurtigt indgået på lige fod med det faste personale, han har været i stand til at holde den enkeltes struktur, varetage de faste opgaver, som madlavning, tøjvask, handleture, smøre madpakker, oprydning af værelser med de unge, rengøring og udviklede samtaler med de unge. Martin har ligeledes varetaget opgaver, hvor en enkelt ung skulle døgnbemandes, og der skulle være en vågen nattevagt. Martin var med det samme klar på at løse opgaven og fik bemandet døgnets 24 timer. Samtidig var der også en ung som akut skulle isoleres fra den resterende ungegruppe, da hun destruerede deres behandling. Dette betød at hun også skulle døgndækkes et eksternt sted. Martin var med det samme klar på opgaven og fik planlagt dækning af den unge. Dette til trods for at han selv skulle varetage opgaven flere døgn i træk. Martin er utrolig samarbejdsvillig og vil gå langt for at løse en opgave efter bedste evne. Martin er et meget behageligt, lyttende og reflekterende som hurtigt ændrer taktik, hvis der er behov for dette.Martin er et menneske som både unge og personalet blev tryg ved og som udstråler en naturlig autoritet og ro. Jeg giver mine varmeste anbefalinger til Martin, og står gerne til rådighed ved uddybende spørgsmål.
Venlig hilsen
Susanne Tedaldi Nyvang